Pracovní listy k výstavě Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století

Stáhněte si pracovní listy k výstavě Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století pro školní mládež i hravé dospělé.

Téma vztahu jedince a společenství bylo ve výtvarném umění 19. století klíčové
a zpravidla se těsně dotýkalo osobností samotných umělců, jejich soukromého života
a veřejného působení, obrazových konvencí či tvůrčích svobod. Tato výstava ukazuje na vybraných dílech vnímání umělcova „já“ jako subjektu a jako individua, jako otázku vztahu tvůrce k světu obecně i vztahu umělcova „já“ ke společnosti. Návštěvník nalezne mezi vystavenými díly pomníkovou tvorbu či reprezentační portréty, ale i parafráze
a parodie „vznešených“ žánrů. Na druhém pólu pak stojí obrazy zaměřené výhradně na vnitřní svět jedince i samotného umělce. Jejich prostřednictvím lze sledovat změny myšlení, motivy a formy, z nichž se rodilo moderní umění.

Příloha: