Pracovní listy k výstavě Interiéry duše - pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a gymnázia

K výstavě Interiéry duše, kterou máte možnost navštívit do 30. 4. 2017 ve výstavní síni Masné krámy, jsme pro Vás připravili edukační pomůcku – pracovní listy pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia.

Můžete je využít jako samoobslužnou formu (ke čtyřstránkovému listu s jednotlivými úkoly je přiložen i list s možným správným řešením a stručným slovníčkem základních pojmů), včetně tvůrčí části, která je nabídnuta na dvoustránkové variantě.
Listy si můžete sami vytisknout a přijít do galerie s Vaší školní skupinou ve Vámi zvoleném termínu. Stačí, když svou návštěvu ohlásíte na pokladně výstavní síně
(tel. 377 908 535), abychom se vyhnuli většímu počtu škol v jednom termínu.

V případě, že máte zájem o animaci s pracovními listy, či komentovanou prohlídku
s aktivitou
, vedenou lektorem, volejte prosím ke konkrétní domluvě edukační oddělení galerie (Marcela Štýbrová – tel. 377 908 515, Jiří Hlobil – 377 908 513).
Navštívit můžete i Semlerovu rezidenci na Klatovské 110, kde je zpřístupněna část Loosova interiéru (výklad za snížené vstupné 30,- Kč).

Pracovní list Interiéry duše

Pracovní list Interiéry duše - tvůrčí část

Pracovní list Interiéry duše - řešení