Pracovní list k výstavě Živly v nás

Připravili jsme pro vás pracovní list, který vás jednoduchou formou provede výstavou, která se koná ve výstavní síni "13" do 22. května

Pracovní list je určen žákům základních a středních škol a široké veřejnosti.
Můžete si jej vytisknout sami, nebo jej obdržíte zdarma ke vstupence u pokladny.

Při návštěvě větší školní skupiny prosíme o ohlášení počtu žáků předem, abychom mohli připravit odpovídající náklad.

Pedagogům nabízíme na základě domluvy termíny k edukačním galerijním programům nebo konzultaci k přípravě vlastního edukačního programu. V případě zájmu neváhejte kontaktovat Mgr. Marcelu Štýbrovou, edukátorku Západočeské galerie v Plzni, stybrova@zpc-galerie.cz, 377 908 515.