Pracovní list k výstavě Čas, čas, čas ... v umění 19. století

Pracovní list se věnuje jednotlivým kapitolám výstavy, kterými jsou: Člověk a čas v referencích, metaforách a alegoriích; Okamžik nebo trvání v zrcadle české krajinomalby; Proměny v čase: člověk a umění.

Pro školy: Pokud budete chtít přijít na animaci s pracovními listy, nahlašte nám prosím termín vaší návštěvy, cílovou skupinu a počet účastníků. Na požádání vám můžeme pracovní listy zdarma vytisknout.
Kontakt: rezabkova@zpc-galerie.cz, 377 908 536