Portrét Bedřicha Stefana

Autor: 
Josef Šíma
Rok/interval vytvoření: 
1932

Rozměrný Šímův portrét sochaře Bedřicha Stefana ojediněle zachycuje postavu Šímova přítele v celku. Současně propojuje objektivní realistický portrét umělce se záhadným torzovitým útvarem, o který se portrétovaný opírá. Jedná se o motiv, který Šíma zpracoval již o tři roky dříve v kresbách „Náčrt sochy“ a posléze na plátně Muž země. Torzovitý, vznášející se skalní útvar v podobě archetypálního těla je jakousi vnitřní představou vztahu hmoty a tvůrčí síly.