Pomazání čarodějnice

Autor: 
Ludmila Flesch Brunningen
Rok/interval vytvoření: 
1899
Rok získání: 
2017

olej, plátno, 233 x 179 cm

Dílo Pomazání čarodějnice mnichovské malířky Lumy (Ludmily) von Flesch-Brunningen, narozené v Brně přináší do sbírky umění 19. století středoevropský rozměr a výrazný doklad umění mnichovské školy konce 19. a počátku 20. století. Obraz vystavený na významné přehlídce v mnichovském Glaspalastu v roce 1902 je označován za jedno z nejsilnějších děl autorky.

Ludmila von Flesch-Brunningen pocházela z obchodnické a podnikatelské rodiny z Brna. Po první umělecké průpravě u Josefa Zeleného v Brně, studovala a žila ve Vídni. V 31 letech se odtud natrvalo odstěhovala do Mnichova. V mnichovském prostředí, kde hned po svém příchodu roku 1887 začala vystavovat, získalo její dílo první výraznou veřejnou odezvu.

Byla autorkou portrétů, interiérových žánrů i vícefigurálních kompozic. Tematicky převládal ženský svět. Zvládala technicky náročný styl a široké rozpětí žánrů, což u žen-malířek nebylo obvyklé. Ve své době byla snad nejuznávanější moravskou malířkou. Největší úspěchy slavila v době od konce 80. let 19. století zhruba do roku 1910. Pravidelně se účastnila výstav v mnichovském Glaspalastu, kde byl také roku 1902 vystaven předkládaný obraz z roku 1899 pod názvem Pomazání čarodějnice (Hexensalbung). Obesílala ale také výstavy ve Vídni, Budapešti, Praze, rodném Brně a výjimečně v Paříži. Ztráta popularity salonního umění reprezentovaného Mnichovskou školou znamenala zároveň pokles zájmu kritiky o její díla.