PODTRŽENO… Luboš Drtina: grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba

25/05/2018 - 26/08/2018
výstavní síň „13“
Autor: 
Petr Jindra
Kurátor: 
Petr Jindra

Luboš Drtina patří k autorům, kteří významně ovlivnili užitou grafiku. Jeho precizní a výrazově nezaměnitelné knižní, časopisecké a jiné grafické úpravy citlivě reflektují literární hodnotu upravovaných titulů (viz autorova bibliofilská edice, v níž vychází především poezie), a současně vycházejí z osobitého názoru formovaného vlastní volnou tvorbou a autorskými knihami. Výstava bude nejen výběrovým přehledem dosavadní Drtinovy tvorby, ale především ukázkou tvůrčí práce s mnohoznačnou povahou grafických prvků, znaků a obrazů v užitém díle, ilustraci, autorské knize i volné tvorbě.

LUBOŠ DRTINA (nar. 1963) studoval Střední odbornou školu výtvarnou (1978–1982), v letech 1986–1987 organizoval generační grafické sborníky. Zabývá se knižní úpravou, ilustrací, tvorbou plakátů, výstavních expozic, autorských knih, úpravou CD a volnou grafickou tvorbou. Od roku 1990 navrhuje knižní úpravy a ilustrace pro řadu nakladatelství (Pražská imaginace, ERM, Eminent, Thyrsus, Paseka, Volvox Globator, Knihcentrum, Nakladatelství Franze Kafky, Mladá fronta, Akropolis, Academia, Argo a další). Graficky upravil přes 500 knižních titulů. Od roku 2003 vydává vlastní bibliofilskou edici. V letech 2003–2013 působil jako odborný asistent v ateliéru Tvorba písma a typografie na VŠUP, kde se také v roce 2011 habilitoval. Za své grafické úpravy získal ocenění v domácích i zahraničních soutěžích.

Výstava dramaturgicky navazuje na výstavní projekty věnované užité, zejm. knižní grafice, realizované v Západočeské galerii v Plzni v uplynulých letech:

Karel Teige / Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie (2010)

Časový optimista. Robert V. Novák – knihy/plakáty/fotografie/záznamníky/ marginálie/kresby/scénografie/… (2013)

Listování. Moderní knižní kultura ze sbírek Muzea umění Olomouc (2016)

www.lubosdrtina.cz

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky
pá 25. 5. 17:15  s Lubošem Drtinou (v rámci Plzeňské muzejní noci 2018)
st 20. 6.  17:00  s Lubošem Drtinou
čt 12. 7.  17:00  s Petrem Jindrou.
st 1. 8.    17:00  s Lubošem Drtinou + představení nově vydané autorské knihy Potmě

Dětské dílny
pá 25. 5.  15:30 Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi (v rámci Plzeňské muzejní noci 2018)
pá 1. 6.   10–18 Den dětí a tajemství galerijního kufříku
                             Celodenní samoobslužná forma pro rodiče s dětmi ve výstavě
ne 1. 7.  14–16  Ve světě knihy. Tvůrčí dílna po rodiče s dětmi od 7 do 15 let
st 1. 8.     9–16  Udělej si svou knihu – Celodenní prázdninová dílna pro děti
                             Inspiruj se příběhem plzeňských pověstí a tvorbou Luboše Drtiny
                             Pro děti od 7 do 15 let.
                             Rezervace dílen na rezabkova@zpc-galerie.cz, 377 908 536

Tajemství galerijního kufříku – aktivita pro rodiče s dětmi
S výstavou se můžete seznámit za využití „galerijního kufříku“. Kufřík obsahuje několik pracovních listů, které slouží jako průvodce výstavou. V nich se dočtete zajímavé informace nejen o autorovi, ale také například o tom, jaké výtvarné postupy a techniky ve své tvorbě autor používá. V pracovních listech také najdete instrukce ke své vlastní tvorbě. Potřebný materiál a pomůcky k tvoření naleznete v kufříku.
Tento program je bez účasti galerijního lektora, výstavou procházíte samostatně. Galerijní kufřík můžete využít po nutné rezervaci (viz kontakt níže) v jakýkoli Vámi vybraný den i čas v průběhu trvání výstavy (do 26. 8. 2018).
Vhodné pro děti od 7 do 15 let. Vstupné činí 60,- Kč. Cena zahrnuje materiál a pomůcky.
Více informací a objednání galerijního kufříku: rezabkova@zpc-galerie.cz, 377 908 536.

Pracovní list - samoobslužná pomůcka pro návštěvu výstavy

Reportáž České televize (Události v kultuře – ČT art)
Reportáž Plzeň TV (od 5:06)