Plzeňští krajští zastupitelé odhlasovali podpis memoranda o stavbě nové budovy Západočeské galerie

Zastupitelé Plzeňského kraje na svém zasedání 12. června odhlasovali podepsání memoranda o spolupráci při realizaci výstavby nové budovy Západočeské galerie v Plzni. Pro podpis memoranda hlasovalo 37 z přítomných 40 zastupitelů.

Memorandum o společném financování by měly podepsat kraj, město Plzeň a ministerstvo kultury, které by z předpokládaných nákladů 820 milionů korun mohlo uhradit 60 procent.

Stavba pro Západočeskou galerii, jejíž mimořádně kvalitní sbírky jsou celá desetiletí uloženy v depozitářích, se připravuje již léta. V roce 2009 proběhla architektonická soutěž, v níž zvítězil projekt navržený studiem Kuba & Pilař architekti.

Západočeská galerie nemá možnost prezentovat své sbírky veřejnosti, přestože tato povinnost je daná zákonem č. 122/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o ochraně sbírek muzejní povahy, kde v § 9 (Ochrana sbírek) je uvedeno, že vlastník sbírky je povinen umožnit zpřístupnění sbírky veřejnosti.

Nová budova ZČG plánovaná pro lokalitu U Zvonu na okraji Křižíkových sadů má od loňska stavební povolení. Novostavba by měla kromě poskytnutí dostatečných prostor také nahradit současné historické objekty, které jsou pro galerii nevhodné. Veškeré sbírky ZČG jsou nyní uloženy v depozitářích, přitom galerie vlastní po Národní galerii například druhou nejcennější sbírku českého kubismu.