Plzeňský literární festival: Putování Kryštofa Haranta

Místo: 
přednáškový sál, Pražská 13
Datum: 
30/11/2021 - 18:00

O Kryštofu Harantovi (1564-1621) víme především to, že byl popraven 21.června 1621 na Staroměstském náměstí, protože stál na straně zimního krále Fridricha Falckého proti katolickým Habsburkům. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a Pecky byl však jednou z nejvýznamnějších a dost možná i nejvýznamnější osobností pozdního českého humanismu a renesance. Byl politik, ale především byl vynikající literát a stejně tak vynikající hudebník a skladatel. Hudbu nejen provozoval, ale i vytvářel. Jeho hudební díla se hrála na všech evropských dvorech, přímo jemu byla dedikována jiná díla literární. A jeho cestopis Putování aneb cesta z Království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země jůdské a dále do Egypta a velikého města Kairu patří k nejzajímavějším českým literárním památkám doby vrcholného humanismu. V širokých historických a kulturních souvislostech předkládá čtenáři autentickou reflexi podoby světa na přelomu 16. a 17. století. A právě především jeho prostřednictvím přibližuje osobnost Kryštofa Haranta nový literárně hudební pořad Gabriely Špalkové a Ivana Paříka Putování Kryštofa Haranta připravený exkluzivně pro Plzeňský literární festival. Během pořadu zazní ukázky z hudebních děl Kryštofa Haranta, protestantské chorály a hudba období renesance.

V pořadu účinkují členové činohry DJKT v Plzni Pavel Pavlovský a Monika Švábová, členové opery DJKT Radka Sehnoutková a Dalibor Tolaš, na klavír pěvce doprovodí a bude hrát dirigent prof. Ivan Pařík. Součástí pořadu jsou rovněž dobové projekce.