Plzeňská madona se přemístila do Masných krámů

Nejvzácnější a po staletí nejuctívanější umělecké dílo v Plzni - Plzeňská madona - byla zapůjčena Západočeské galerii v Plzni na výstavu Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh. Socha bude vystavena ve výstavní síni Masné krámy od 20. 5. do 29. 5. 2021.

Madona byla zapůjčena Západočeské galerii na významnou výstavu, která je jí věnována, díky pochopení a vstřícnosti Biskupství plzeňského. Vystavena bude po dobu 10 dnů. Shodou okolností se zápůjčka uskutečňuje v květnu, který je oslavován jako mariánský měsíc. Socha bude vystavena ve výstavní síni Masné krámy od 20. 5. do 29. 5. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou příležitost vidět zblízka toto umělecké a kultovní dílo.

Převoz sochy se uskutečnil v pátek 30. 4. dopoledne. Odborná transportní společnost Artex za spolupráce a supervize restaurátora Davida Blahouta sochu Madony v katedrále umístila do přepravního boxu. Na cestu ji přišel vyprovodit také biskup Tomáš Holub, který těsně před převozem pohovořil o jejím duchovním významu. Pak následoval převoz ve speciálně upraveném autě proti otřesům. Vše proběhlo za podpory Policie ČR, která kontrolovala bezpečnost převozu vzácného díla a uzavřela na krátkou dobu Dřevěnou ulici pro veřejnou dopravu. Socha byla v pořádku přenesena do výstavní síně Masné krámy.

Socha Plzeňské madony byla objednána pro mariánský oltář kostela sv. Bartoloměje, umístěný pravděpodobně před chórem kostela, v ose hlavního oltáře. V 17. století byl mariánský oltář přesunut z původního umístění do levé části chóru a v 18. století byla Madona přenesena na nový, pozdně barokní hlavní oltář. V roce 1883 byl tento oltář nahrazen novogotickým oltářem Josefa Mockera, na kterém je socha umístěna dodnes. V roce 1941 bylo provedeno několik odlitků sochy. Plzeňská madona byla během války současně fotografována a přemístěna dočasně do bezpečí Plaského kláštera. Po válce v květnu 1945 se vrátila zpět na hlavní oltář katedrály. Nyní na krátkou dobu opustila svůj domov u příležitosti výstavy v Masných krámech, aby se vrátila do niky na hlavním oltáři na slavnostní otevření katedrály sv. Bartoloměje 2. června.