Panna Maria s Ježíškem – Assumpta z Tismic

Rok/interval vytvoření: 
1410

originál nezvěstný, kopie: Regionální muzeum v Kolíně, pobočka Podlipanské muzeum v Českém Brodě

Kompoziční typ tismické Marie je velmi blízký Plzeňské madoně, i když ve stranově otočené variantě. Ježíšek leží v náručí Panny Marie diagonálně, s mírně zvednutým trupem, aby se mohl chápat její roušky. Maria je zobrazena jako korunovaná královna nebes, její tělesné nanebevzetí symbolizuje srpek měsíce s lidskou tváří. Obrazový typ pojmenovaný Assumpta spojuje témata ženy sluncem oděné z Apokalypsy a vidění tiburtinské sibyly. Polychromie sochy podtrhuje Mariin nadpozemský zjev: bělostný plášť se zlatým lemem a modrým rubem kryje červený šat, tvář je rámována zlatými vlasy, bílou rouškou a vysokou zlatou korunou.