Pan Roubíček vypravuje

Místo: 
přednáškový sál, Pražská 13
Datum: 
20/10/2017 - 18:00

Repríza pořadu, který se zaměřuje na laskavý a moudrý židovský humor
a krásné židovské písně. Účinkují Poetické divadlo a Duo Musette.