PALMY NA VLTAVĚ. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950

30/01/2013 - 28/04/2013
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Tomáš Witner
Kurátor: 
Ivana Jonáková

Výstava se soustředí na vlivy původních mimoevropských kultur Ameriky, Afriky a Oceánie na české výtvarné umění v letech 1850–1950. Na základě využití nových metodologických přístupů a dosud málo známého materiálu ukáže povahu primitivistického diskursu u českých umělců, teoretiků i cestovatelů. Zvýšenou pozornost bude klást na konkrétní výtvarná díla se vztahem k tzv. etnickému, „kmenovému“ umění. Projekt rovněž přiblíží nejvýznamnější sbírky mimoevropských etnických objektů, které měli čeští umělci. Časově je výstava vymezena na jedné straně dobou vzniku souvislejšího diskursu o „primitivních“ kulturách v českých zemích, na straně druhé faktickým koncem avantgardy a slábnoucím zájmem o tyto projevy.

Instalace bude mít několik částí. Úvodní prolog ukáže prostřednictvím grafik starší alegorie Afriky a Ameriky. Ty obsahují určité vizuální stereotypy, které se přenášely i do pozdějších děl. Vlastní časové vymezení výstavy bude začínat tématem participace českých cestovatelů a sběratelů 19. století (mj. Vojty Náprstka, Emila Holuba, Enriqua Stanka Vráze, Josefa Kořenského) na koloniálním diskursu a přiblížením charakteru jejich sbírání a vystavování domorodeckých mimoevropských artefaktů. Jako určitý protiklad bude sledována přítomnost ideje ušlechtilého divošství, a to především u malířů Mikoláše Alše a Františka Kupky.

V souvislosti s nástupem modernismu výstava neopomene téma peruánských mumií u sochaře Bohumila Kafky, ani problematiku vlivů Gauguinova primitivismu na české umělce (Jan Zrzavý, Jan Preisler nebo Otakar Kubín). Samostatná část bude rovněž věnována vlivům domorodého umění Afriky, Oceánie a Ameriky na kubismus, a to zvláště na obrazy Josefa Čapka, autora známé knihy Umění přírodních národů, cenné i ve světovém kontextu.

Role primitivismu, exotismu, vystavování a sbírání původních afrických, oceánských a amerických objektů bude dále stopována v avantgardních programech poetismu a surrealismu a v sérii obrazů Bílých černochů z 30. let 20. století od Františka Tichého. Nebude chybět ani téma antropologie (sochy F. V. Foita) či fotografování afrických plastik, zastoupené především snímky Josefa Sudka.

Samostatně výstava přiblíží obsah a vznik dvou nejvýznamnějších sbírek mimoevropského „primitivního“ umění, které shromáždili čeští výtvarní umělci: kolekcí Adolfa Hoffmeistera a Emila Filly. Výběrově budou vystaveny nejen konkrétní africké, oceánské a americké artefakty, které tito tvůrci vlastnili, ale i původní dokumentace sbírek, jíž vedli. V závěrečném oddílu přehlídky budou sledovány projevy primitivismu ve 40. letech 20. století u Aléna Diviše, Václava Zykmunda, Františka Hudečka, Jana Křížka a dalších tvůrců. Díky této šíři záběru a užité metodě se výstava stane prvním uceleným a kritickým pohledem na problematiku primitivismu v českém výtvarném umění v letech 1850–1950.

Virtuální prohlídka výstavy