Online přednáška Semlerova rezidence v Plzni a její celková obnova

Ve středu 28. října od 18 hodin proběhne na Facebooku online přednáška Semlerova rezidence v Plzni a její celková obnova.

Přednášet bude historik architektury a kurátor sbírky architektury ZČG Ing. arch. Petr Domanický. V online přednášce diváky stručně seznámí s jejím vznikem i novější historií, přičemž se zaměří na období po roce 2012, kdy správu objektu převzala Západočeská galerie. Přiblíží zejména právě probíhající a nejdůležitější fázi prací, která směřuje k vytvoření expozice v podstatné části historického bytového interiéru.

 

Přednáška proběhne na Facebooku.

 

Přednáška se koná ve spolupráci s Pěstuj prostor.