Online přednáška – Barokní kult Plzeňské madony

Místo: 
Online
Datum: 
14/04/2021 - 18:00

Cyklus online přednášek k výstavě „NAD SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ“. Plzeňská madona a krásný sloh.

 

 

1. Plzeňská madona v lokálních souvislostech (14.–15. století)
Mgr. Petr Jindra, Západočeská galerie v Plzni
24/3/2021 | 18:00

2. Plzeňská madona a repliky jejího typu v 15. století
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., Ústav dějin křesťanského umění KTF UK
31/3/2021 | 18:00

3. Krásný sloh v deskové malbě
PhDr. Jan Klípa, Ph.D., Ústav dějin umění, Akademie věd ČR
7/4/2021 | 18:00

4. Barokní kult Plzeňské madony
PhDr. Irena Bukačová, Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
14/4/2021 | 18:00

5. Mariánský sloup v Plzni
PhDr. Viktor Kovařík, Národní památkový ústav, ÚOP Plzeň
21/4/2021 | 18:00

 

Přenos proběhne zdarma na Youtube a Facebooku Západočeské galerie v Plzni.