Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění XIX. století

21/02/2020 - 27/09/2020
výstavní síň „13“
Autor: 
Roman Prahl
Kurátor: 
Petr Jindra

Výstava je připravena jako již tradiční součást festivalu Smetanovské dny na aktuálně vypsané téma Plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století. Tématem jubilejního 40. ročníku sympozia je fenomén narůstání volného času v různých vrstvách populace během 19. století.

Jak v 19. století narůstal volný čas v různých vrstvách populace, velcí mistři českého umění jeho trávení zobrazovali v rozličných podobách, ať už to byl Josef Mánes, Quido Mánes, Bedřich Havránek, Karel Purkyně, Viktor Barvitius, Václav Brožík, Antonín Chittussi, Alfons Mucha, Jan Preisler, Josef Navrátil, Luděk Marold, Miloš Jiránek a mnozí další.

Devět částí výstavy připomíná hlavní okruhy námětů spjatých s volným časem: I. Návštěva lázní, výlet a procházka / II. Zasnění, odpočinek, zahálka a nuda / III. Svět dětství a mateřství / IV. „Živé obrazy“ a inscenovaná figurální fotografie / V. Svátky, slavnosti a zábavy / VI. Optická hříčka, desková hra a zábavní časopis / VII. Erotika krotká či nezřízená? / VIII. Hospoda, vinárna a kavárna / IX. Sportování: od péče o tělo
k soutěži v pohybu.

Na devět desítek obrazů, kreseb, grafik a fotografií bylo vybráno především ze sbírek ZČG, Národní galerie Praha a dalších českých veřejných a soukromých sbírek.

K výstavě byl vydán katalog, jenž je dalším přírůstkem do ediční řady katalogů vydávaných k sympoziálním výstavám.

 

Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění XIX. století - reportáž Plzeň TV

Komentovaná prohlídka výstavy 1. díl

Komentovaná prohlídka výstavy 2. díl

Komentovaná prohlídka výstavy 3. díl

 

Výstavu podpořila Galerie KODL

 

Fotogalerie: