Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění 19. století

Výstava je připravena na aktuální téma jubilejního 40. ročníku Plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století konaného v rámci festivalu Smetanovské dny.