Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách

Pro zimní období, počínaje adventem, připravila ZČG unikátní výstavu středověkého umění z oblasti Pošumaví i samotné Šumavy. Vystavená umělecká díla (téměř 100 ks) – sochy, obrazy, liturgické rukopisy a preciosa – pocházejí z kostelních interiérů v oblasti povodí řeky Úhlavy a horního toku Otavy, a vznikla v období pozdního středověku (14.–16. století). Často neznáme okolnosti jejich vzniku, dohadujeme se o jejich původním určení a praxi jejich užívání. Dnes jsou kvůli své vysoké umělecké a historické hodnotě povětšinou uloženy v bezpečí muzejních a galerijních expozic a depozitářů. Exponáty mají nevyčíslitelnou hodnotu, pojištěny jsou na několik set miliónů korun.