Plzeňská revolta proti měnové reformě 1. června 1953

Místo: 
výstavní síň Masné krámy
Datum: 
14/12/2017 - 17:00

Přednáší PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů).

Doprovodný pořad k výstavě Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953.

Historik Jakub Šlouf představí svoji knihu Spřízněni měnou, která popisuje průběh protestů plzeňského obyvatelstva proti měnové reformě 1. června 1953. Plzeňská revolta byla největší protestní akcí v Československu 50. let. Výklad se zaměří nejen na samotné demonstrace v ulicích města, ale přiblíží posluchačům též dlouhodobější podmínky, z nichž revolta vycházela.