Neoklasicismus mezi technikou a krásou. Pietro Nobile (1776–1854) v Čechách

20/11/2019 - 09/02/2020
výstavní síň „13“
Autor: 
Taťána Petrasová
Kurátor: 
Petr Jindra

První výstava věnovaná tomuto architektovi a řediteli školy architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni.

Architekta Pietra Nobile, významnou postavu evropského neoklasicismu, není snadné zařadit. Rodák ze švýcarského italskojazyčného kantonu Ticino, který se prosadil u vídeňského dvora a zakázkami pro kancléře Metternicha, patřil k následovníkům slavné generace architektů Ledouxe a Boullého, jejichž myšlenky začal rozvíjetv letech 1800–1806 na Akademii St. Luca v Římě. Název výstavy původně odkazoval k Nobileho reformě školy architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni v letech 1818–1828. Během přípravy se však podařilo neočekávaně objevit doklady o mnohem širším zázemí Nobileho úvah o kráse a technice. Výstava tak přináší nové doklady o Nobileho snaze propojit „vědu, mechaniku a estetiku“ v praxi.

Výstava, již se podařilo realizovat zejména díky laskavé podpoře italského Ministerstva kultury a Centra muzeí oblasti Friuli Venezia Giulia v Terstu, je rozdělena do tří okruhů:

vstupní část Technika a krása ukazuje zdroje Nobileho teoretického přístupu, který mu v praxi umožnila spolupráce s knížetem K. W. L. Metternichem. Její počátek sahá do roku 1820, ale ke skutečnému rozvinutí přispěly teprve projekty pro plaské Metternichovy železárny, budované od roku 1827.

Druhý okruh se zabývá budováním Metternichovy rezidence v Čechách – zámkem, parkem a hospodářským dvorem v Kynžvartě, jako důležitým příkladem novodobé palladiánské vily.

Třetí část výstavy přináší seznámení s projekty iniciovanými nejvyšším purkrabím Království českého, hrabětem Karlem Chotkem v Praze: Koňskou bránou a Staroměstskou radnicí. Zároveň vysvětluje, jaký význam měla pro tuto i pro pomníkovou Nobileho tvorbu debata otevřená objevením řeckých chrámů v italském Paestu a sicilském Agrigentu.

Kvůli rozptýlenosti fondů, které jsou dnes uloženy ve Vídni, Terstu, Bellinzoně, Praze, Krakově, Kynžvartě a na dalších místech, nebylo dosud souhrnně možné tuto významnou autoritu středoevropské architektury v úplnosti představit. Plzeňská výstava je od roku 1954, kdy město Terst uspořádalo ke stému výročí úmrtí svému rodákovi první monografickou výstavu, teprve čtvrtou příležitostí vidět originály kreseb. Plzeň se tak řadí po Terstu, Paříži, Salernu a Římu k místům, kde Nobileho odkaz rezonuje.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky s autorkou Taťánou Petrasovou

9. 1. a 30. 1. 2020 vždy v 17 h

Kapacita je omezena, nutná předchozí rezervace na pokladně výstavní síně "13"      (tel. 377 908 534, denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin).

Tvůrčí dílna pro děti od 6 do 15 let k aktuálním výstavám

11. 1. 2020 v 14–17 h

Přednášky

22. 1. 2020 v 17 h – Stopy Metternichů v Plasích (Stanislava Beránková, Klášter Plasy)

4. 2. 2020 v 17 h Zámek Kynžvart a jeho sbírky (Ondřej Cink, Státní zámek Kynžvart)

 

Vystavená díla byla zapůjčena ze sbírek:
Albertina, Wien
Národní archiv ČR
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích – Klášter Plasy
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze – Státní zámek Kynžvart
Národní technické muzeum v Praze
Polo museale del Friuli Venezia Giulia, Trieste
paní Rossella Fabiani

Děkujeme rovněž těmto osobám a institucím za poskytnutí reprodukcí a pomoc při odborné přípravě výstavy:
Albertina, Wien (Dr. Christian Benedik)
Archivio di Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Archiwum Narodowe w Krakowie
Archiwum Potockich z Krzeszowic

 

Za podporu děkujeme:

 

Fotogalerie: