Publikace

Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870–1914

Autor: 
Aleš Filip
Roman Musil
Roman Prahl
Josef Vojvodík
Luděk Jirásko
Jiří T. Kotlík
Vladimír Birgus
Taťána Petrasová
Eduard Burget
Zdeněk Hojda
Editor: 
Aleš Filip
Roman Musil
Nakladatel: 
Arbor vitae
Muzeum umění Olomouc a Západočeská galerie v Plzni
Grafická úprava: 
Martin Pivrnec
Vazba: 
pevná vazba
Další popis: 
224 reprodukcí, jmenný rejstřík
Rok vydání: 
2006
ISBN: 
80-86300-58-7; 80-85227-82-5
Počet stran: 
330
Cena: 
500

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.
Obsáhlá publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě (Muzeum umění Olomouc, 2006, Západočeská galerie v Plzni, 2007) je prvním systematickým zpracovávním fenoménu náboženského výtvarného umění od sedmdesátých a osmdesátých let 19. století po období fin de siècle.
Autoři jednotlivých příspěvků, zastupující několik společenskovědních disciplin, nastiňují dobovou kulturněhistorickou situaci, roli české církve v kontextu nových výzev na konci 19. věku s formující se liberální společností a s tím související změnu postavení náboženského umění. Systematické zpracování náboženského výtvarného umění daného období bylo založeno na rozsáhlém terénním výzkumu autorů Aleše Filipa a Romana Musila (podpořeném Grantovou agenturou ČR) a intepretaci materiálu provedené jak z hlediska formálně slohového, tak v kontextu kulturní historie.
Listování knihou - video