Nejvýznamnější akvizice

Jablka

Autor:
Jiří John
Rok/interval vytvoření:
1951
Rok získání:
2019

olej, plátno, 14 x 20 cm

Jiří John, člen Umělecké besedy, skupiny UB 12 a manžel Adrieny Šimotové patří k nejvýznamnějším a nejosobitějším tvůrcům českého umění 40. – 70. let. Jeho dílo charakterizuje hluboká vnímavost ke světu, zejména světu přírodnímu, provázená schopností sumarizovat motiv v soustředěné formě...

Les v zimě

Autor:
Jiří John
Rok/interval vytvoření:
1949
Rok získání:
2019

olej, plátno, 35 x 50 cm

Havran

Autor:
Jiří John
Rok/interval vytvoření:
1949
Rok získání:
2019

olej, plátno, 35 x 45 cm

Odcházení

Autor:
Adriena Šimotová
Rok/interval vytvoření:
1973
Rok získání:
2019

tapety, voskové plátno, sololit, 153,5 x 102 cm

Dílo Odcházení je silným osobním vyznáním autorky Adrieny Šimotové, spojené se smrtí jejího životního a uměleckého druha Jiřího Johna. Tato akvizice významně doplnila kvalitní fond umělkyně ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni.

Koupel

Autor:
František Janoušek
Rok/interval vytvoření:
1920 - 1930
Rok získání:
2019

olej na plátně, 90 x 65 cm

Janouškův obraz Koupel z poloviny 20. let 20. století pochází z malířova raného období a zapadá do tematické linie figurálních děl s námětem koupání, který se v českém malířství objevuje od začátku 20. století u řady autorů (Kubišta, Filla, Špála, Jiránek a další)...

Zátiší v ateliéru

Autor:
Soběslav Pinkas
Rok/interval vytvoření:
1860 - 1870
Rok získání:
2019

olej, karton, 58 x 48 cm

Pinkasovo Zátiší v ateliéru vzniklo v době autorova francouzského pobytu (1854-1869) a je významnou ukázkou raného modernismu v českém umění, inspirovaného pobyty Pinkase a jeho vrstevníků ve Francii.

Mám tě rád

Autor:
Viktor Karlík
Rok/interval vytvoření:
1988
Rok získání:
2018

olej, plátno

Žlutá ruka

Autor:
Viktor Karlík
Rok/interval vytvoření:
1987
Rok získání:
2018

Smíchovský anděl

Autor:
Viktor Karlík
Rok/interval vytvoření:
1991
Rok získání:
2018

reliéf

Hamlet

Autor:
Viktor Karlík
Rok/interval vytvoření:
1983
Rok získání:
2018

plastika, v. 115 cm

Bez názvu (schránka)

Autor:
Zbyněk Sekal
Rok/interval vytvoření:
1990 - 1992
Rok získání:
2018

dřevo, mosaz, 60,5 x 36 x 46,1 cm

Schránka Bez názvu představuje jedinečný autorský typ sochařského objektu pojímaného jako mikroarchitektura vybudovaná kolem významového jádra. Sekal tento typ rozvíjel v 80. – 90. letech a vybraná práce je jeho kvalitativně exkluzivním reprezentantem...

Brâncuși (schránka)

Autor:
Zbyněk Sekal
Rok/interval vytvoření:
1980 - 1990
Rok získání:
2018

dřevo, 68 x 31,8 x 24 cm

Schránka Brâncuși představuje jedinečný autorský typ sochařského objektu pojímaného jako mikroarchitektura vybudovaná kolem významového jádra. Sekal tento typ rozvíjel v 80. – 90. letech a vybraná práce je jeho kvalitativně exkluzivním reprezentantem.

Bez názvu

Autor:
Zbyněk Sekal
Rok/interval vytvoření:
1988
Rok získání:
2018

bronz, 36,2 x 28,8 x 11,4 cm

Plastika Bez názvu patří k silným a mimořádně přesvědčivým realizacím umělce. Dílo Zbyňka Sekala doplnilo podsbírku plastiky o práci sochaře evropského významu a bude podstatně reprezentovat současné umění v budoucí stálé expozici v nové budově Západočeské galerie v Plzni.

Tančící žena

Autor:
Bohumil Krs
Rok/interval vytvoření:
1925 - 1929
Rok získání:
2017

tužka, pastelky, papír, 27,5 x 20 cm

V hledišti divadla

Autor:
Svatopluk Máchal
Rok/interval vytvoření:
1934
Rok získání:
2017

litografie, papír, 85,4 x 41,9 cm

Probuzení

Autor:
Jiří Patera
Rok/interval vytvoření:
1982
Rok získání:
2017

olej, plátno, 80 x 95 cm

Smutek

Autor:
Jiří Patera
Rok/interval vytvoření:
1965
Rok získání:
2017

olej, plátno, 65 x 80 cm

Altamira

Autor:
Jiří Patera
Rok/interval vytvoření:
1958
Rok získání:
2017

olej, plátno, 65 x 81 cm

Ucho

Autor:
Ivan Sobotka
Rok/interval vytvoření:
1945 - 1955
Rok získání:
2017

olej, plátno, 35,8 x 27,8 cm

Satan

Autor:
Ivan Sobotka
Rok/interval vytvoření:
1955
Rok získání:
2017

olej, plátno, 45,5 x 33,5 cm

Černé ovoce

Autor:
Ivan Sobotka
Rok/interval vytvoření:
1955
Rok získání:
2017

olej, plátno, 33,5 x 16,5 cm

Obraz Černé ovoce Ivana Sobotky představuje svou lapidární formou
a ikonografií emblematické svědectví o temné době padesátých let
v Československu a zásadně tak obohacuje fond z tohoto období.

Pomazání čarodějnice

Autor:
Ludmila Flesch Brunningen
Rok/interval vytvoření:
1899
Rok získání:
2017

olej, plátno, 233 x 179 cm

Dílo Pomazání čarodějnice mnichovské malířky Lumy (Ludmily) von Flesch-Brunningen, narozené v Brně přináší do sbírky umění 19. století středoevropský rozměr a výrazný doklad umění mnichovské školy konce 19. a počátku 20. století. Obraz vystavený na významné přehlídce v mnichovském Glaspalastu v roce 1902 je označován za jedno z nejsilnějších děl autorky.