Návštěva ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové v Semlerově rezidenci

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová navštívila Semlerovu rezidenci ve správě Západočeské galerie v Plzni a v doprovodu ředitele ZČG Romana Musila, kurátora sbírky architektury Petra Domanického a vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje Aleny Svobodové si prohlédla objekt, na jehož renovaci galerie obdržela dotaci EU.