„NAD SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ“. Plzeňská madona a krásný sloh

27/11/2020 - 06/06/2021
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Petr Jindra, Michaela Ottová
Kurátor: 
Petr Jindra

Plzeňská madona je umělecky nejcennějším a po staletí nejuctívanějším uměleckým dílem v Plzni. Unikátní opuková socha z první poloviny osmdesátých let 14. století byla objednána německými rytíři, správci farního kostela sv. Bartoloměje v Plzni, z pražské katedrální huti pro právě dokončený chór tehdy budovaného městského kostela a od té doby je stále na svém místě. Výstava představuje tuto mezinárodně významnou památku v širokých náboženských a kulturně historických souvislostech jako jeden z prototypů tzv. krásných madon a nejranějších příkladů krásného slohu, varianty internacionální gotiky závěru 14. století.

Krásný sloh vznikl v prostředí pražské katedrální hutě Petra Parléře, v úzkém provázání s náboženskou, politickou a kulturní situací závěru vlády Karla IV. a počátku vlády Václava IV. Madona plzeňská byla v Praze objednána před rokem 1384 přímo pro kostel sv. Bartoloměje v Plzni, kde je uctívána na hlavním oltáři dodnes. Kromě výjimečné výtvarné kvality je pro ni charakteristické, že se záhy po svém vzniku stala inspirací pro varianty, repliky či devoční kopie, vytvářené od počátku 15. století. Již po husitských válkách byla považována za paladium města Plzně a její kult se dále intenzivně rozvíjel: v období baroka se stává thaumaturgou – divotvůrkyní a její zlacená replika završila v roce 1681 mariánský sloup na plzeňském náměstí vybudovaný jako poděkování za odvrácení morové epidemie. Úcta k Plzeňské madoně nezanikla ani v době totalitního potlačování náboženské víry a kultu a v současnosti dochází k její živé aktivaci. Madona plzeňská je hlavní patronkou Plzeňské diecéze a ochránkyní města Plzně.

Výstava připravená za spolupráce několika odborných institucí sleduje široké souvislosti vzniku Madony v pražském duchovním prostředí královského a arcibiskupského dvora a intelektuálního okruhu pražské univerzity, a představuje její kult a reflexi v hranicích Českého království i mimo něj. Zároveň zaměřuje pozornost na tzv. druhý život Plzeňské madony, na specifika úcty k této soše a její výtvarné projevy. Samostatný oddíl představuje vznik krásného slohu jako komplexní obrazové formy v prostředí pražského kulturního a duchovního okruhu třetí čtvrtiny 14. století. Dále jsou prezentovány její kultické a kompoziční varianty z mladších období, s hlavním zaměřením na díla vzniklá v 15. století. Barokní a novodobý kult Plzeňské madony je představen prostřednictvím lokálních reflexí ve výtvarném umění. Představena je i procesní korouhev s vyobrazením sv. Václava a Plzeňské madony, pod níž putovali plzeňští měšťané na pozvání pražského arcibiskupa Matouše Ferdinanda Sobka z Bilenberka v oktávu svátku sv. Vaclava, totiž 5. října roku 1672, k hrobu sv. Václave ve svatovítské katedrále.

Významnost a jedinečnost výstavy umocňuje dočasné zapůjčení samotného originálu sochy, který bylo doposud možné vnímat pouze z velké vzdálenosti na hlavním oltáři chrámu sv. Bartoloměje v Plzni. Originál Plzeňské madony bude vystaven v termínu 20.–29. 5. 2021. Během této doby je pro návštěvu výstavy nutné předem zakoupit časovou vstupenku.

K výstavě byla vydána publikace, která slouží jako průvodce výstavou.

K výstavě vyšla odborná kolektivní monografie, která reflektuje výsledky dlouhodobého interdisciplinárního studia širokého badatelského týmu, která upoutá pozornost nejen odborné, ale též široké kulturní veřejnosti.

Odborná spolupráce: Jan Klípa, Aleš Mudra, Robert Novotný
Spolupráce: Ústav dějin křesťanského umění KTF UK

Záštitu nad výstavou převzali Ilona Mauritzová, hejtmanka Plzeňského kraje, Martin Baxa, primátor města Plzně, Tomáš Holub, biskup plzeňský, a Česká biskupská konference.

 

K výstavě byly připraveny pracovní listy a pracovní list Madony v Čechách.

Vybraná díla z výstavy jsou představena online.

 

Výstava je zpracována ve virtuální prohlídce.

 

 

 

 

 

 

 

 

„NAD SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ“ – reportáž ZAK TV

Jak probíhal transport Plzeňské madony do Masných krámů

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Doprovodné programy budou realizovány dle vývoje opatření vlády ČR.

Komentované prohlídky

Výstavou provází autoři Petr Jindra a Michaela Ottová.

Přednášky

Cyklus přednášek je ke zhlédnutí online.

Plzeňská madona v lokálních souvislostech (14.–15. století)
Mgr. Petr Jindra, Západočeská galerie v Plzni

 

Plzeňská madona a repliky jejího typu v 15. století
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., Ústav dějin křesťanského umění KTF UK

 

Krásný sloh v deskové malbě
PhDr. Jan Klípa, Ph.D., Ústav dějin umění, Akademie věd ČR

 

Barokní kult Plzeňské madony
PhDr. Irena Bukačová, ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

 

Mariánský sloup v Plzni
PhDr. Viktor Kovařík, Národní památkový ústav, ÚOP Plzeň

 

Tvůrčí dílny   

Druhý život Plzeňské madony – workshop pro děti a mládež

Plzeňská madona a krásný sloh – galerijní animace pro školy

Nad slunce krásnější – tvůrčí dílna pro rodiče a děti

Informace o edukačních programech: Patricie Císlerová, edukace@zpc-galerie.cz, 377 908 536

 

Za podporu děkujeme:

 

Fotogalerie: