Muž z Hrabic

Autor: 
Jan Havlic
Rok/interval vytvoření: 
1958

olej, plátno, 48 x 33 cm

Plzeňský autor Jan Havlic namaloval obraz Muž z Hrabic za svého pobytu na vojně v Českých Budějovicích. Havlicovi bylo tehdy umožněno věnovat se ve svém volném čase malířské tvorbě, což využíval nejen v místě své vojenské posádky, ale i v nedalekém okolí, kam vyrážel hledat vhodné motivy. Portrét vznikl v Hrabicích u Vimperka, kdy stál Havlicovi modelem muž z tamní hospodářské usedlosti. Podle tradovaných umělcových vzpomínek vykazoval zřejmé mentální postižení, a také neobvyklou podobnost s dalšími zaměstnanci statku.

Hlava muže s akromegalickými rysy, nízkým čelem, výrazným nosem a bradou zaplňuje většinový formát obrazu a tím ještě zesiluje účinek neobvyklých anatomických proporcí v jeho obličejové části. Takřka sochařská robustnost a zároveň grafická tvrdost portrétu, budovaného v hmotách prostřednictvím těžkých barevných tónů, ohraničených černou linií, předznamenávala nástup nové figurace v Čechách.

Začínajícímu, teprve dvacetiletému autorovi se tak podařilo vytvořit výjimečný portrét s velkým citem pro psychologickou charakteristiku zobrazeného muže a s nejednoznačnou interpretací pro diváka, který obraz může číst také v kontextu doznívající tíživé politické atmosféry doby 50. let 20. století.