Monstrance z Chebu

Rok/interval vytvoření: 
1400

Cheb, farní kostel sv. Mikuláše a Alžběty, ŘKF Cheb

Vzácně zachovaná obrovská procesní monstrance, schránka sloužící k veřejné prezentaci a uctívání Kristova svátostného těla, se ke krásným madonám vztahuje jako prominentní příklad architektury krásného slohu. Charakterizuje ji nejen mnohost a dekorativnost preciózně provedených článků, ale také odlehčení a zprůhlednění nosných prvků. To připomíná točité schodiště transeptu svatovítské katedrály, považované za nejvlastnější protějšek krásných madon v architektuře.

Kromě skvělé kompozice a přesně tvarovaného detailu se chebská monstrance vyznačuje i technologickými zvláštnostmi. Jednotlivé prvky jsou odlévány v nezvykle velkých celcích. Baldachýny nad figurami nebo postavy na nodu jsou do architektury vloženy volně bez klínů či šroubů. Konstrukční a řemeslné finesy svědčí o dílně velice zkušené, specializované a sofistikované. Neobešla se bez silné, dlouhodobě a soustavně pěstované tradice architektonického zlatnictví, vycházející z tvorby Petra Parléře.