Miloš Šejn / Býti krajinou

25/03/2010 - 06/06/2010
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Ladislav Kesner
Kurátor: 
Marcela Štýbrová

Výstava Miloše Šejna s názvem Býti krajinoupředstavuje zajímavou sondu do autorova celoživotního díla. Miloš Šejn je znám jako umělec, který pracuje s mediem obrazu, fotografie, videa, instalace, ale především jako autor, který vyvinul specifický způsob akční dotekové kresby přírodními pigmenty. Záměrem výstavy je poukázat na tělesné prožívání přírody a krajiny, což je příznačným, určujícím rysem tvorby tohoto umělce od samých jejích počátků. Miloš Šejn originálním způsobem tematizuje svůj bytostný vztah k univerzu přírody, především ke krajině Českého ráje a krajině Krkonoš.

Dosud byla umělcova akční, či performanční tvorba samostatně prezentovaná na mezinárodní výstavě akčního umění „L'art au corps“ v Muzeu MAC v Marseille v roce 1997, včetně připomenutí jeho raných body-artových aktivit, inspirovaných filmem 60. let. Autorská výstava v Západočeské galerii v Plzni v koncepci Ladislava Kesnera vůbec poprvé představuje tuto důležitou složku jeho díla v zevrubném a uceleném retrospektivním přehledu.