Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918–1938)

Kolekce meziválečného umění tvoří jednu z nejvýznamnějších součástí sbírek Západočeské galerie v Plzni. Výstava představuje na téměř osmdesáti exponátech (obrazy, plastiky, kresby) výtvarná díla dvacátých a třicátých let vytvořená předními českými umělci. Zastoupeni jsou mj. Josef Čapek, Václav Špála, Jan Zrzavý a Rudolf Kremlička, sdružení ve skupině Tvrdošíjní, Emil Filla, Otto Gutfreund, Alfréd Justitz, Georges Kars, Svatopluk Máchal, Milada Marešová, Josef Šíma, František Tichý, Toyen, Antonín Procházka, Václav Rabas a další autoři.