Metternichovy stopy v Plasích – přednáška

Místo: 
přednáškový sál, Pražská 13
Datum: 
22/01/2020 - 17:00

Rakouský státní kancléř, diplomat a politik Klement Metternich ovlivňoval v 1. polovině 19. století dění v celé Evropě. Ale jak se jeho vliv projevil na jednom malém městě, na jeho příležitostném sídle a hospodářském zázemí v bývalém klášteře v Plasích? Jak se odrazil jeho vkus a pojetí reprezentace na jednotlivých stavbách klášterního areálu a v krajině na severu Plzeňska? A jak se vůbec tyto stopy v současnosti identifikují a poznávají? Jak můžeme kancléřův příběh číst v historických stavbách a interiérech?  Odpovědi na tyto otázky se pokusí rozkrýt během své přednášky kurátorka kláštera v Plasích Stanislava Beránková.

Doprovodný pořad k výstavě Neoklasicismus mezi technikou a krásou. Pietro Nobile (1776–1854) v Čechách.