Martin Salcman (1896 – 1979)

15/12/2009 - 14/03/2010
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Tomáš Brabec, Zbyněk Sedláček, Jaroslav Vančát
Kurátor: 
Petra Kočová

Souborná výstava děl malíře, pedagoga a dlouholetého člena Umělecké besedy Martina Salcmana (1896–1979) představuje neprávem opomíjeného umělce, který svým výjimečným projevem a osobitým pedagogickým působením bezprostředně ovlivnil hned několik poválečných generací českých výtvarníků.

Výstava přímo reaguje na dlouholeté vakuum, které vzniklo po poslední přehlídce Salcmanova díla, uskutečněné v Nové síni v Praze v roce 1981. Poprvé přináší návštěvníkům ucelený pohled na vývoj autorova uměleckého výrazu, zdroje jeho inspirací i výsledky Salcmanova vlivu na tvorbu jeho žáků a následovníků. Práce Martina Salcmana jsou zasazeny do kontextu jeho výtvarných vzorů, učitelů a kolegů (Aleš, Purkyně, Preisler, Rabas, Novák, Kerhart), ale také asistentů (Sýkora, Linhart, Patera, Smetana), kteří jsou na výstavě rovněž zastoupeni. Expozici dále doplňují archivní materiály zapůjčené Archivem Národní galerie v Praze (zejména náčrtníky, ale také syllaby k přednáškám z dob působení na PdF UK v Praze).
Výstavu doprovází obsáhlý katalog, autory textů jsou Tomáš Brabec (Život a dílo Martina Salcmana), Zbyněk Sedláček (Nenápadná kontinuita - dílo Martina Salcmana v souvislostech) a Jaroslav Vančát (Myšlení barvou. Salcmanův pedagogický odkaz české malbě).
Výstava se koná za finanční podpory MK ČR a statutárního města Plzeň.
Partnerem výstavy je Plzeňská teplárenská a. s.