Májový koncert – Koncert pěveckého oddělení ZUŠ Třemošná

Místo: 
výstavní síň Masné krámy
Datum: 
25/05/2017 - 16:30

Účinkují žáci ze tříd Zdeňky Jarošové, Věry Křížové a Martina Švimberského.
Dále účinkuje Pěvecký sbor Kvíčaly. Klavírní doprovod Jana Nováková a Eva Vimrová.