Ludmila Padrtová / gesto, pohyb, barva. Dílo 1951-2013

Malířku a kreslířku Ludmilu Padrtovou (*1931) lze právem považovat za první dámu české poválečné lyrické abstrakce. Její pozoruhodná tvorba však upadla do zapomnění a byla znovu objevena až v roce 1996 Jiřím Valochem. Od té doby proběhlo několik jejích samostatných výstav a její tehdy uzavřené dílo z let 1951–1961 se stalo téměř legendárním, neboť vedle Vladimíra Boudníka byla Padrtová pionýrkou české varianty tzv. informelu. Monografická výstava v Západočeské galerii v Plzni zhodnocuje dílo Ludmily Padrtové v kontextu českého a evropského umění 50. a 60. let minulého století. Pozornost je věnována rovněž autorčině současné tvorbě, která invenčně navazuje na její dřívější dílo.