Listování. Moderní knižní kultura ze sbírek Muzea umění Olomouc

15/06/2016 - 16/10/2016
výstavní síň „13“
Autor: 
Hana Bartošová, Gina Renotière
Kurátor: 
Marcela Štýbrová

Jak se měnila kniha s nástupem secese, symbolismu, surrealismu nebo funkcionalismu i v 2. polovině 20. století a jak se z ní stalo svébytné umělecké dílo? Prostřednictvím více než tří set exponátů nabízí výstava procházku historií knižní kultury ve 20. století. Představuje nejen typografické skvosty a bibliofilie z let 1882-1970, ale také podstatnou část z muzejního fondu „autorských knih“, který je co do rozsahu i kvality nejvýznamnější v České republice.

Repríza výstavy připravené Muzeem umění Olomouc představuje jeho sbírkotvorné aktivity, které pronikly do prostoru knižní kultury v polovině 90. let minulého století. Výstava představuje obě muzejní knižní sbírky: Knihu 20. století (spolu s Knihovnou O. F. Bablera) a Autorskou knihu (včetně Sbírky Rainer Verlag).

Sbírku Kniha 20. století tvoří kolekce knih, časopisů a sborníků, na jejichž úpravě se podíleli významní představitelé nejen českého, ale rovněž například německého a ruského výtvarného umění 20. století. Součástí sbírky jsou rovněž knižní úpravy z počátku 20. století ve stylu secese, symbolismu a později expresionismu a kubismu. Tyto tendence jsou zastoupeny na výstavě knihami Vojtěcha Preissiga, Františka Bílka, Karla Hlaváčka, Františka Koblihy nebo Josefa Váchala. Těžištěm sbírky je česká knižní avantgarda v období mezi dvěma světovými válkami, kdy hlavními proudy v českém knižním umění jsou funkcionalisticky orientované knižní úpravy a konstruktivistická typografie, jedinečná tvorba Josefa Čapka i umělci tvořící v duchu poetismu a surrealismu. Na výstavě se tak objevují knihy, jejichž podobu navrhovali tak významní avantgardní tvůrci jako například El Lissickij, Alexandr Rodčenko, László Moholy-Nagy, Karel Teige, Ladislav Sutnar, Jindřich Štyrský, Toyen nebo Josef Šíma. Sbírka je časově vymezena koncem 60. let.

Sbírku doplňuje výběr z Knihovny Otto Františka Bablera, významného olomouckého překladatele, bibliofila a polyglota, jenž byl schopen překládat z většiny evropských jazyků - germánských, románských i slovanských. Bablerovu knihovnu a pozůstalost převzalo Muzeum umění Olomouc v roce 2005 do své péče.

Druhou sbírku tvoří výrazně mezinárodní či přesněji euroatlantická kolekce autorských knih a knih pojatých jako umělecké dílo (od druhé poloviny 20. století až do současnosti) představující různé možnosti přístupu k tomuto v jádru intermediálnímu druhu výtvarného umění. Ve sbírce, kterou výstavě reprezentuje více než stovka exponátů, jsou vedle jedinečných autorských přístupů (Dalibor Chatrný, Rudolf Fila, Milan Knížák, Květa Pacovská, Miloš Šejn, Dezider Tóth aj.) zastoupeny konceptuální (Petr Babák, Vladimír Havlík, Jiří H. Kocman, Vladimíra Sedláková, Jiří Valoch, Jan Wojnar ad.) či lettristické polohy práce s autorskou knihou (Jan K. Čeliš, Jiří Hůla, Josef Volvovič, Ladislav Novák, Václav Vokolek aj.). Další linii tvoří díla, která se zabývají vztahem výtvarného umění a hudby (Milan Grygar, Petr Pokorný), hraniční oblast mezi autorskou knihou a objektem představují práce autorů z významného mezinárodního hnutí Fluxus (Bici Hendricks, George Brecht, Robert Watts a další), které dnes patří ke klasickým a zakladatelským dílům v oblasti autorské knihy. Koncepční akviziční činnosti v oblasti autorské knihy se Muzeum umění Olomouc věnuje jako jedna z mála institucí v České republice a její sbírka autorských knih je co do rozsahu i kvality nejvýznamnější u nás.

Samostatnou součástí v rámci této sbírky jsou autorské knihy z vydavatelství Rainer Verlag. Toto berlínské vydavatelství patřilo v letech své existence (1966–1985) k nejvýznamnějším vydavatelstvím autorských knih vůbec a pro svůj tvůrčí a experimentální přístup bylo vyhledáváno řadou dnes slavných autorů (např. Dieter Roth, A. R. Penck, Emmet Williams, Marcel Broodthaers, Ann Noël). Muzeum umění Olomouc se stalo jedinou institucí na světě, která díky daru Rainera Pretzella vlastní úplnou sbírku autorských knih Rainer Verlag.

K výstavě vyšla česko-anglická publikace, jež obsahuje statě kurátorů příslušných sbírek, jakožto i texty spolupracovníků muzea, kteří svou aktivitou podnítili vznik těchto sbírek (Zdenek Primus, Jiří Valoch). Katalog získal ve své kategorii 1. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2009, kterou vyhlašuje Památník národního písemnictví.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky s autorkou výstavy Ginou Renotiére:
13. července a 21. září od 17 hodin.

11. srpna od 14 hodin - Dílna pro rodiče s dětmi
Listování v galerii aneb udělej si svou knihu - Přijďte se inspirovat tvorbou slavných autorů a vytvořit prázdninový deník nebo vlastní leporelo!

18. srpna od 14 hodin - Letní čtení na dvorku spojené s prohlídkou výstavy.
         Účinkují Antonín Kaška a Luboš Marek (akordeon).

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.