Listopad 1989 v Plzni objektivem Radovana Kodery

Výstava připomíná revoluční dění podzimu roku 1989 v Plzni.