Linky komiksu

21/10/2022 - 29/01/2023
výstavní síň „13“
Autor: 
Eva Bendová, Václav Šlajch
Kurátor: 
Marcela Štýbrová

Zásadní součástí komiksu je kresba. Kresba, která v sekvencích tvoří příběh, obrazové vyprávění. Komiksový autor je kreslíř – kreslíř figuralista, musí zvládnout udržet výrazný styl, atmosféru příběhu v obrazovém vyprávění v řadě za sebou jdoucích obrazových sekvencích. Jaké jsou a byly kresebné možnosti výrazného českého komiksu? Jak se umělci vzájemně inspirovali? A odpovídá publikovaný a populární výsledek komiksu jejich vlastnímu kresebnému dílu? Výstava v komparacích kresby a tištěných výsledků, v řadě odkazů (linků) poukazuje na vzájemné inspirace a stylové projevy výrazných kreslířských osobností českého komiksu od jeho počátků v 19. století do současnosti.

„Linky komiksu“ zkoumají vlivy, trendy a propojení českých a světových autorů napříč dějinami komiksu od poloviny 19. století až po současnost. Termín "linka" však neznamená jen pouhou kresebnou čáru, ale také kontinuální propojení jednotlivých autorů v čase a prostoru. Záměrem výstavy je prezentovat konkrétní (evidentní) příklady výtvarných vlivů – ať už přiznaných (např. forma citace, homage) či jinak doložitelných. Výstava sestává celkem ze čtyř stěžejních „linek“ – buschovsko-hergéovská, alšovsko-ladovská, moebiovsko-saudkovská a rychlošípácká.

V rámci každé linky jsou představení klíčoví autoři (Wilhelm Bush, Benjamin Rabier, Hergé, Charles Burns, Václav Šlajch, Tomáš Motal – Mikoláš Aleš, Josef Lada, Marek Čolek, Marek Rubec, Jiří Franta – Jean Giraud (Moebius), Kája Saudek, Libor Páv, Jan Patrik Krásný, Karel Jerie – Jan Fišer, Marko Čermák, Bohumil Konečný, Jiří Grus, Tomáš Staněk a další) buď originální kresbou, nebo tištěnými médii či konkrétními vydanými komiksy.

Na výstavě je k vidění přes 100 exponátů: kresby, grafiky, knihy, plakáty i komiksové sešity – například originální kresby k příběhu Rychlých šípů, plakáty a komiksy Káji Saudka, ale i díla od Mikoláše Alše a Bohumila Konečného ze sbírek ZČG.

 

K výstavě vznikla doprovodná publikace, která představuje prostřednictvím čtyř sešitů jednotlivé linky.

K výstavě byly připraveny pracovní listy pro školní mládež a zvídavé dospělé. 

 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky

8. 11. 2022 │ 17 h        Výstavou provází autoři Eva Bendová a Václav Šlajch

13. 12. 2022 │ 17 h      Výstavou provází autoři Eva Bendová a Václav Šlajch

 

Přednášky

8. 12. 2022 │ 17 h        Představení Velké knihy komiksů Bohumila Konečného.
                                     Besedu s autorem Janem Hosnedlem uvádí Jiří Hlobil.

11. 1. 2023 │ 17 h        Vovísek, Ferda a Punťa Go Global! Mezinárodní vazby                                                       a inspirace českého komiksu 1922–1942.
                                     Přednáší Pavel Kořínek.

 

Tvůrčí dílny

26. 10. 2022 │ 16–18 h    Jak na komiks. Dílna pro rodiče a děti od 8 let.

12. 1. 2023 │ 16–18 h      Komiksový superhrdina. Dílna pro děti od 8 let a zvídavé                                                     dospělé.

 

 

Výstava vznikla ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

 

Za podporu děkujeme:

 

Fotogalerie: