Letní tvoření v galerii 2022 je za námi

Příměstský tábor měl tento rok téma „HURÁ DO DIVOČINY“ a probíhal v termínu 11.–15. července. Přinášíme přehled, jakým aktivitám jsme se tentokrát věnovali.

Příměstský tábor začal v pondělí kvízem, při kterém děti přiřazovaly zvuky zvířat k jednotlivým obrázkům. Ve výstavě Michala Cihláře Zátiší s hozenou rukavicí jsme pak pátrali po pandě – skládali jsme puzzle linorytu Zátiší s pandou a žárovkou, doplňovali informace do encyklopedické karty, tvořili pandí masku a dalekohled. Za splněné úkoly děti získávaly body do svého deníku.

V úterý tábor pokračoval filmovým dnem, který jsme připravili ve spolupráci s mezinárodním vzdělávacím programem CinEd ČR. Lektoři z plzeňské Animánie promítli dětem francouzský film o dobrodružství chlapce a užovky, o němž si povídali, tvořili k němu obrazový příběh a nahlíželi na něj z pozice filmaře. Poté si děti za využití profesionální techniky pod dohledem lektorů zanimovali vlastní postavičky v krátkém filmu.

Třetí den Letního tvoření v galerii si děti užily v ZOO Plzeň. Ve spolupráci se zdejší průvodkyní Klárou Bultasovou si prohlédly několik expozic a dozvěděly se spoustu zajímavých informací o zvířatech v ZOO a jejich chovu. Dokonce si mohly pohladit krajtu a ve výběhu žiraf se pokoušely přilákat tato krásná vysoká zvířata na „zelenou svačinku“. Ovšem žirafám se nechtělo, raději zůstaly v chládku pod stromy. Děti si pak také  vyplňovaly karty do své encyklopedie a kreslily obrázky zvířat, které v ZOO poznaly. Všichni jsme byli unavení z horkého dne, ale šťastní a plní zážitků!

Hlavní náplní čtvrtého dne byl příběh se zvířaty a hrané divadélko. Děti si vytvořily ke svému příběhu papírové špejlové loutky, rozdělily si role, vybraly doprovodný hudební nástroj a nacvičily krátké divadelní představení. Poznaly, jaká je to práce, ale ve finále měly obrovskou radost z výsledku. Během náročného dne si odpočinuly v parku a své loutky aranžovaly do přírodního prostředí.

Poslední den jsme odměnili všechny tvořivé účastníky a předali jim balíčky s nejcennější památkou – vlastní encyklopedií zvířat, kterou děti doplňovaly během celého týdne. Také jsme jim promítli sestřih autorských animovaných filmů, s nimiž dětem pomohli lektoři z plzeňské Animánie. Po obědě se všichni těšili na setkání s Michalem Cihlářem – ten si na závěr našeho Letního tvoření pro děti připravil překvapení. Tvorbu motýlů! Vznikali motýlci kreslení i ti, které děti vytvořily pomocí techniky linorytu. Společně si je všechny naaranžovali na suchou větev a těšili se z té nádhery! A my se těšíme na příští rok a další prázdninový tábor….