Letní tvoření v galerii

Na léto jsme připravili pro děti od 6 do 15 let tvořivé dílny, které budou probíhat v termínu 7. - 10. 7. 2020.

Tvoření bude probíhat pro vedením našich edukátorů ve výstavních síních Masné krámy a "13" i na dvorku, či v přednáškovém sále.
Děti budou mít možnost poznat blíže Západočeskou galerii v Plzni.

V případě zájmu se můžete přihlásit na telefonu: 377 908 536

nebo na email: cislerova@zpc-galerie.cz.