Publikace

Kubismus 1910—1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni

Autor: 
Petr Jindra
Vojtěch Lahoda
Roman Musil
Editor: 
Petr Jindra
Nakladatel: 
Západočeská galerie v Plzni
Grafická úprava: 
Robert V. Novák
Vazba: 
pevná vazba
Další popis: 
63 barevných, 1 černobílé vyobrazení, 34 celostránkových vyobrazení vystavených prací. Součástí publikace je soupis nákupů kubistických děl z let 1910 - 1925, soupis vystavených děl, seznam vyobrazení. Anglické resumé textů / Summaries
Rok vydání: 
2009
ISBN: 
ISBN 978-80-86415-67-3
Počet stran: 
125
Cena: 
200

Katalog ke stejnojmenné výstavě představuje výjimečně cennou součást sbírkového fondu Západočeské galerie v Plzni.
Ve stati Operace "Kubišta". Ke genezi sbírky českého kubismu v Západočeské galerii v Plzni rekonstruuje Roman Musil na pozadí politické a kulturní úlohy krajských galerií v 50. až 70. letech vznik mimořádně kvalitní sbírky kubismu, zejména děl B. Kubišty. Autor čerpá z archivních písemných, ale i fotografických dokumentů galerie a zasazuje proces geneze sbírky do širších kulturněhistorických souvislostí.
Stať Vojtěcha Lahody (Kubismus 1910-1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni. Filla, Kubišta a spol.) podrobně představuje profil kubistické sbírky galerie a objevně interpretuje významná díla zde obsažená.
Ikonologicky zaměřený text Petra Jindry ("Vado ut a somno exsuscitem eum". Bohumila Kubišty Vzkříšení Lazara) analyzuje Kubištovu programovou malbu a vedle ideové koncepce obrazu se zabývá jeho výtvarnými východisky.
Jednotlivé statě doprovází srovnávací obrazový materiál, součástí katalogu je úplná obrazová příloha, seznam Nákupy kubistických děl z let 1910-1925, Soupis vystavených děl a Seznam vyobrazení.
Katalog je vypraven v exkluzivní grafické úpravě Roberta V. Nováka.