Kronikář nových časů. Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880–1934)

12/10/2016 - 08/01/2017
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Ivana Jonáková
Kurátor: 
Ivana Jonáková

První retrospektivní výstava plzeňského rodáka, významného autora meziválečné doby

Hugo Boettinger, syn ve své době známého plzeňského fotografa Josefa Böttingera, byl vyhledávaným portrétistou vyšších vrstev, tvůrcem křehkých dívčích aktů a zároveň autorem humoristických kreseb známým širokému publiku jako Dr. Desiderius. Boettingerovy především portrétní kresby byly výjimečně populární a během jeho života byly mnohokrát vystavovány a publikovány.

Ve dvacátých letech se s humoristickými kresbami Huga Boettingera podepisovanými pseudonymem Dr. Desiderius často setkávali čtenáři Lidových novin, Prager Presse, Světozoru a řady dalších periodik. Byly také vydány v několika albech. Jeho výstavy v Praze i v menších městech budily pravidelně velký zájem publika i tisku a jeho veselá dílka se na výstavách také velmi rychle prodávala.
Žádný z teoretiků umění, kteří se osobou Huga Boettingera zabývali, se nemohl vyhnout údivu, jak se v jedné osobě může skrývat pohotový kreslíř, který bystře glosuje a ironizuje veškeré dění kolem sebe, a zároveň malíř poněkud zpátečnických idylických krajin zaplněných snícími dívkami. Autor měl totiž v té době již za sebou také dvacet let malířské kariéry. Patřil k secesní generaci a v prvním desetiletí 20. století se jevil jako slibný talent, aktivně se účastnil výstav doma i v zahraničí a kritikou byl dobře hodnocen.
Proměny, kterými prošlo umění v následujících letech, sledoval skepticky a s nepochopením. Většinou se moderní umělecké směry stávaly jen předmětem vtipu některé z jeho veselých kreseb. Po roce 1918 se jeho původně soukromá záliba v komických portrétech známých, pozorovací talent a vrozené vtipálkovství spojily v novinových a časopiseckých kresbách, v nichž našel nové pole působnosti. Jimi se proslavil jako humoristický kreslíř Dr. Desiderius. Pro české výtvarné umění má význam jako jeden z prvních profesionálních novinových kreslířů, který dokázal velmi živě zachytit portréty osobností, které utvářely politické a kulturní dějiny Československé republiky od jejího založení, a zároveň prostřednictvím kreslených vtipů komentovat aktuální společenské dění.

Moderní život a všechny jeho aspekty zachycoval s charakteristickou lehkostí a hravostí i, jak sám přiznával, s posedlostí. Tato lehkost, s níž tvořil, má na svědomí obrovské množství prací – jak maleb a kresebných studií, které se počítají na stovky, tak i humoristických a portrétních kreseb a náčrtků, jichž existuje několik tisíc. Velká část jeho děl přitom vždy byla a je v soukromých sbírkách. Tato výstava tak není a ani nemůže být vyčerpávajícím přehledem tvorby Huga Boettingera. Chce spíš v několika kapitolách upozornit na zajímavé rysy jeho osobnosti a jeho rozsáhlého a rozmanitého díla.

Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Památníkem národního písemnictví v Praze za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Statutárního města Plzně a Nadace 700 let města Plzně.

Komentované prohlídky s autorkou výstavy Ivanou Jonákovou: 22. 11. a 13. 12. 2016 od 17 hodin.

Komentované prohlídky s lektorkou Zuzanou Hecovou: 4. 12. a 29. 12. od 17 hodin.

Pracovní list pro žáky základních škol ke stažení zde, pro studenty středních škol zde. Metodický list pro vyučující zde.

Galerijní animace pro školní skupiny: pro sjednání termínu návštěvy kontaktujte prosím edukátorku Mgr. Marcelu Štýbrovou, stybrova@zpc-galerie.cz, 377 908 515.

Dílo Huga Boettingera je zastoupeno i na výstavě Lekce z karikatury: kubismus v Domě U Černé Matky Boží v Praze, která potrvá do 12. února 2017.