Krajina se dvěma stromy

Autor: 
František Pořický
Rok/interval vytvoření: 
1945

František Pořický (1880–1950) byl mimořádnou uměleckou a pedagogickou osobností v Plzni v 1. polovině 20. století. Ze secesně symbolistních východisek dospěl na konci své tvorby k prostým, o to však promyšlenějším kompozicím, jejichž krajně zjednodušené útvary v sobě soustřeďují silný duchovní obsah. Obrazy z tohoto pozdního období připomenou naivisticky stylizované práce Jana Zrzavého přibližně z téže doby, s nímž byl Pořický v písemném kontaktu. Obraz Krajina se dvěma stromy z roku 1945 má zamyšlenou, melancholickou atmosféru, charakteristickou pro Pořického lidský a umělecký typ. Přírodní prostor se ztišuje a stává se epifanií duševních sil.