KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY PŘIHRAJ! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM

Místo: 
Masné krámy ZČG
Datum: 
22/09/2020 - 17:00

Výstavou provází jeden z kurátorů Vojtěch Märc.

Výstava se věnuje tématu spolupráce v aktuální tvorbě studentů pražské UMPRUM. Prostřednictvím vybraných děl a jejich kontextualizace se snaží kriticky nahlížet na různé aspekty spolupráce ve školním prostředí a reflektovat (ne)jedinečnou pozici autora v tvůrčím procesu. Spolupráci přitom vnímá jako síť vzájemných vztahů, návazností a kauzalit, ať již s výrobci, technology, zadavateli, pedagogy nebo dalšími spoluautory. Přihraj! je zde metaforou vnějšího pokynu, ale i vnitřní vůle ke spolupráci.