Komentovaná prohlídka výstavy Kubišta, Pinkas, Sekal et al. Akvizice ZČG z let 2012–2021

Místo: 
výstavní síň „13“
Datum: 
14/09/2022 - 17:00

Výstavou provází její autor Petr Jindra.

Jedním z hlavních poslání Západočeské galerie v Plzni je výtvarné umění nejen shromažďovat, ale také zpřístupňovat. Do doby, než bude realizována vlastní budova galerie s potřebným prostorovým vybavením pro stálou expozici sbírek, snaží se galerie sbírková díla začleňovat do výstavních a publikačních projektů, aby se stávala součástí živého příběhu dějin umění. I proto byla do výstavního programu zařazena tato výstava, která návštěvníkům představuje vybrané nejvýznamnější autory a jejich díla, jimiž galerie obohatila v posledním desetiletí své fondy.