Komentovaná prohlídka výstavy Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960

Místo: 
výstavní síň Masné krámy
Datum: 
03/05/2019 - 17:00

Výstavou provází její spoluautor Milan Pech (Katolická teologická fakulta UK).