KARIKATURA A JEJÍ PŘÍBUZNÍ. Kreslíři a společnost v Čechách 19. století

08/10/2014 - 18/01/2015
výstavní síň „13“
Autor: 
Roman Prahl
Kurátor: 
Ivana Jonáková

Výstava – první tohoto druhu u nás – předvádí v promyšleném výběru bohatství karikatury a další s ní souvisící tvorby od konce 18. do začátku 20. století. Zveřejňuje pozoruhodné, často dosud nepublikované artefakty z řady předních veřejných i soukromých sbírek a připomíná rovněž mistrovská díla v dobových ilustrovaných časopisech. Výstava se zaměřuje hlavně na různé podoby vizuálního humoru, a kromě karikatury v užším slova smyslu zahrnuje i kreslenou satiru a zábavní kresbu týkající se různých stránek života dobové společnosti.

Výstava je ojedinělá tím, že poprvé seznamuje publikum s bohatstvím tvorby, jež předcházela rozvoji moderní vizuální kultury a moderního umění. Zaměřuje se hlavně na různé podoby vizuálního humoru. Kromě karikatury v užším slova smyslu zahrnuje i kreslenou satiru a zábavní kresbu týkající se různých stránek života našich prapředků.

Cvičení v karikatuře jako souhrnné charakteristice lidské tváře a postavy bývalo součástí studia umění. Kromě toho se v tvorbě 19. století promítá i tradice grotesky, fantazií o světě naruby, a podobně. Od dob pozdního osvícenství se šířily letáky názorně komentující dobové události i zábavní grafika v podobě optických hříček. Od doby poloviny století dávaly kreslířským talentům prostor ilustrované humoristické časopisy. Nakonec už kreslený humor a satira sloužily nejenom zábavě středních vrstev, nýbrž veškeré populace.

Tuto tvorbu výstava předvádí v ukázkách od počátku 19. století do začátku 20. století – od let působení prvního ředitele pražské Akademie umění Josefa Berglera, přes tvůrce humorných a satirických letáků doby kolem revoluce roku 1848, Antonína Gareise a Františka Šíra, až po přední specializované kreslíře českých humoristických časopisů druhé poloviny 19. století, Františka Kolára a Karla Krejčíka. Obsahuje mimo jiné vynikající kresby slavných malířů – Josefa Mánesa, Mikoláše Alše, Luďka Marolda i Františka Kupky a řady dalších.

Výstava zahrnuje tvorbu od drobné příležitostné kresby a grafiky až po plakáty z přelomu století, věnované zábavě nebo pracující se vtipem. Ve výběru asi 70 exponátů zveřejňuje pozoruhodné, většinou dosud nevystavené artefakty z řady předních veřejných i soukromých sbírek a připomíná rovněž mistrovská díla v dobových ilustrovaných časopisech. Také některé z těchto časopisů jsou dnes už velmi vzácné nebo je k nim již značně omezený přístup. Nacházejí se tu rovněž ukázky z tvorby improvizované v dobových stolních společnostech, zvláště uměleckých.

Jsou tu shromážděna díla z pražské Národní galerie, Uměleckoprůmyslového musea, řady dalších předních sbírek i ze soukromí.

Výstavu doprovází dvě videoprojekce seznamující návštěvníka mj. s typickými postupy karikatury ve světě i v českých zemích 19. století.

PUBLIKACE

Výstavu doprovodí obsáhlá knižní publikace sledující tvorbu umělců působících v Čechách nebo odtud pocházejících. Podobně jako výstava, i tato publikace chce dát naší veřejnosti aktuální, už dlouho chybící přehled o vizuálním humoru v epoše „dlouhého“ 19. století.

TISKOVÁ KONFERENCE

úterý 7. října 2014 od 13 hodin, přednáškový sál ZČG, Pražská 13, 2. patro

VERNISÁŽ

úterý 7. října 2014 od 17 hodin, výstavní síň „13“

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky s autorem výstavy Romanem Prahlem: 21. října a 10. prosince vždy od 17 hodin.

Nedělní komentované prohlídky s lektorkou Ivetou Řežábkovou: 19. října od 14 hodin a 7. prosince od 16 hodin.

Výtvarná dílna pro děti a rodiče: neděle 19. října od 10 do 12 hodin.

REALIZAČNÍ TÝM

Koncepce výstavy: Roman Prahl

Kurátorka: Ivana Jonáková

Grafické řešení: Martin Pivrnec

Jazyková redakce textů: Lev Pavluch

Instalace: Jan Jirka, Jiří Leubner, Miroslav Tázler

Řezaná grafika: Jakub Čermák

Doprovodné programy: Jiří Hlobil, Iveta Řežábková, Marcela Štýbrová

DÍLA NA VÝSTAVU ZAPŮJČILI

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Muzeum hlavního města Prahy

Národní galerie v Praze

Národní muzeum

Památník národního písemnictví

Sbírka Patrika Šimona

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Západočeská galerie v Plzni

Západočeské muzeum v Plzni

Židovské muzeum v Praze

a soukromí sběratelé

PARTNEŘI

Plzeňský kraj, nakladatelství Arbor vitae, Státní fond kultury ČR, Asociace muzeí a galerií České republiky, Rada galerií ČR

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Art+Antiques, Mladá fronta DNES, Dějiny a současnost, Railreklam, I-Prague, Český rozhlas Plzeň, Plzen.cz