Josef Sudek – Jakub Špaňhel: Zažít zjevení

22/10/2021 - 06/02/2022
výstavní síň „13“
Autor: 
Helena Musilová
Kurátor: 
Marcela Štýbrová

Výstavu dvou významných autorů, Josefa Sudka a Jakuba Špaňhela, z nichž každý se pohybuje v jiném čase a v jiném médiu, spojuje jedno silné téma – pražská katedrála sv. Víta, místo intenzivně spjaté s dějinami naší země, místo, které spoluurčuje naši národní identitu.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha se začala stavět zhruba v polovině 14. století a slavnostně dokončena byla roku 1929. V roce 1924 vstupuje do rozestavěného dómu Josef Sudek a je uchvácen („zažil jsem zjevení“): paprsky slunečního svitu procházejí prostorem s rozvířeným prachem a vytvářejí fantastickou hru světla a stínů. Sudek během dvou let vytvořil dnes již legendární soubor fotografií z chrámu, které zahrnují jak pohledy do hlavní lodi, tak řadu detailů rozestavěného a dokončovaného prostoru.

I malíře Jakuba Špaňhela katedrála sv. Víta, obecněji kostelní interiéry, fascinují od doby, kdy se začal malířství věnovat. Jeho diplomová práce na Akademii výtvarných umění byla věnována právě Svatému Vítu. Průběžně se k tématu vrací, a to i k postavám a legendám, které jsou s tímto sakrálním prostorem spjaté. Mimo jiné nemohl opomenout ani Sudkovy fotografie – několik pláten věnovaných svatovítské katedrále je inspirováno právě Sudkovým viděním sluncem a prachem zalitého chrámu. V expozici uvidíme všechny polohy Špaňhelovy tvorby, tedy výrazné gestické práce i „válečkové“ obrazy, východisky šablony jsou typický gotický oblouk a náznak fiály.

Výstava naznačuje, jak je možné blízkou emoci (vzniklou ve stejném prostoru, ale v jiném čase) vyjádřit v různých médiích. Ani jeden z umělců dóm „nepopisuje“, oba se snaží o nalezení nadčasového, obecnějšího zobrazení, které by v sobě shrnulo všechno to, co katedrála sv. Víta znamená.

K výstavě vznikla doprovodná publikace.

K výstavě byly připraveny pracovní listy.

 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky

Výstavou provází autorka výstavy Helena Musilová.

9. 12. 2021 │ 17 h

13. 1. 2022 │ 17 h

Koncert duchovní hudby 20. a 21. století

16. 12. 2021 │ 17 h

Tvůrčí dílny

9. 11. 2021 │ 16 h      Zažít zjevení
                                   workshop s Jakubem Špaňhelem pro mládež a děti od 10 let

19. 1. 2022 │ 16 h      Okno katedrály
                                   dílna pro rodiče a děti od 6 let

Workshop

15. 1. 2022 │ 10 h      Fotografujeme katedrálu sv. Bartoloměje
                                   Lektoři: Anna a Karel Kocourkovi

Informace o edukačních programech a rezervace:
​Patricie Císlerová, cislerova@zpc-galerie.cz, 377 908 536.

 

Za podporu děkujeme:

 

Fotogalerie: