Jedno dílo jeden svět: Zbyněk Sekal, Brancusi, 2. polovina 80. let

Místo: 
výstavní síň Masné krámy
Datum: 
04/09/2019 - 17:00

Zbyněk Sekal (1923, Praha – 1998, Vídeň) je umělcem evropského významu. Po emigraci v roce 1969 působil rok v Německu a od roku 1970 do své smrti v Rakousku. Je zastoupen ve významných zahraničních a českých sbírkových institucích. Jeho tvorba je nezaměnitelná, mimořádně inovativní, vyznačuje se nebývalou soustředěností a hloubkou. Dílo Brâncuși, z 2. poloviny 80. let), dřevo, 68 x 31,8 x 24 cm) patří k souboru děl nazývaných „schránky“, které představují jedinečný autorský typ sochařského objektu pojímaného jako mikroarchitektura vybudovaná kolem významového jádra. Jedná se o schránku, jež má v rámci série těchto děl specifický rys: jejím jádrem je nalezený objekt odkazující k slavné soše Constantina Brâncușiho Nekonečný sloup.

Dílo představí kurátor Petr Jindra.

Zbyněk Sekal, Brâncuși (nedat., 2. pol. 80. let)
Západočeská galerie v Plzni, inv. č. P 304

V cyklu Jedno dílo / jeden svět ZČG představuje veřejnosti každou první středu v měsíci významná díla ve svých sbírkách.