Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960

Josef Čapek, Zpívající děvčata, 1936, soukromá sbírka

Výstava připravená v rámci festivalu Smetanovské dny vůbec poprvé kriticky sleduje vztah lidové kultury k výtvarnému umění v českých zemích od počátku 19. století až po polovinu 20. století. Její téma se odvíjí od tématu 39. ročníku Plzeňského mezioborového sympozia: Zrození lidu v české kultuře 19. století.