Jan Autengruber

08/10/2009 - 29/11/2009
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Jan Jedlička, Vojtěch Lahoda
Kurátor: 
Ivana Jonáková

Dílo pacovského rodáka Jana Autengrubera (1887–1920) mělo zvláštní osudy. Během působení v Německu se malíř stal známým a oslavovaným. Jeho obrazy byly zasílány na řadu přehlídek německého moderního umění. Recenze nezřídka nešetřily chválou o mladém malíři, který se školil v Mnichově v letech 1906–07. Dvakrát mu byla udělena cena Akademie. V letech 1911–13 putovaly jeho obrazy mezi Mnichovem, Hannoverem, Drážďany, Stuttgartem, Heidelbergem, Mannheimem, Kolínem n. Rýnem, Darmstadtem a Vídní. Vystavoval v Mnichově v roce 1911, v Berlíně a později Drážďanech v roce 1912, „kde se výtečně uplatnil vedle Liebermanna, Corintha, K. Hauga, jak čteme v kritikách“. Kritik z Münchener neueste Nachrichten (23. 11. 1911) tvrdí, „že i zkušení malíři budou se s tímto talentem těžko měřit“. A jiný recenzent z Münchener Zeitung jej srovnává s tehdy slavným švédským malířem Andersem Zornem. 

V Čechách bylo ovšem Autengruberovo dílo odsunuto na periferii moderního umění již za jeho života. O to více pak po jeho časné smrti, jež malíře zastihla v jeho 33 letech. Později bylo tu a tam oprášeno, jeho význam však v očích tehdejších českých interpretů nepřekročil „regionální“ ráz. V Čechách zůstala reakce na Autengruberovo snažení sporadická a spíše odmítavě bezradná. Jen málo jedinců se o jeho fragmentární dílo dále zajímalo, např. Jaromír Pečírka.

První a jediná monografie, kterou připravila Alžběta Birnbaumová, vyšla v roce 1960 příznačně v edici „Umělci Vysočiny“. Jistý zlom znamenala výstava pozdních Autengruberových kreseb v Národní galerii v Praze v roce 2002 (soubor kreseb darovala této instituci dcera malíře). Od té doby se Autengruberova díla objevují v širších přehlídkách českého moderního umění (výstava Křičte ústa) a dostala se i do stálé expozice Národní galerie.

Dosud však chybí retrospektiva takřka neznámého díla. Toto manko splácí výstava v Západočeské galerii v Plzni, která zachycuje všechny polohy malířovy tvorby, práce mnichovské a z Německa, skvělé krajiny a studie z Itálie, portréty a velkou škálu kreseb. Skutečným vrcholem Autengruberovy tvorby jsou expresivní obrazy Ukřižování, které se směle mohou měřit s díly německých expresionistů. Výstava shromážďuje řadu osobních dokumentů, korespondenci, pohlednice a rozmanité ukázky z malířových skicáků a náčrtků, jež vytvářejí pozoruhodnou spodní vrstvu malířovy kreativity.