JAK SE DĚLÁ VÝSTAVA

Kombinovaný program s dílnou pro všechny typy škol.
Žáci se dozvědí, kdo je kurátor výstavy, co vše zajišťuje, co je libreto k výstavě, instalace a jaké jsou propagační materiály. Vyzkouší si přípravu textu tiskové zprávy i tvorbu plakátu k právě probíhající výstavě.

Doba trvání: 90 – 120 minut
Cena na žáka činí 25,- Kč.
Rezervace programu: rezabkova@zpc-galerie.cz, 377 908 536