INTERIÉRY DUŠE. Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur

Třináct českých výtvarných umělců mladší a střední generace na výstavě prezentuje díla inspirovaná jedinečným historickým a kulturním plzeňským fenoménem – osmi bytovými interiéry, které navrhl světoznámý architekt Adolf Loos.
Jednotliví autoři volně či přímo reagují nejen na estetickou kvalitu Loosových rezidencí a dramatické osudy jejich židovských obyvatel, ale zároveň si všímají také širších historických, politických, kulturních či společenských souvislostí spojených se vznikem a nezřídka i zánikem těchto architektur.
Umělci přizvaní k účasti na výstavě reprezentují jak místní plzeňskou uměleckou scénu, tak také širší okruh českého výtvarného umění, přičemž řada z nich v Plzni alespoň krátce působila v roli pedagogů či studentů místního uměleckého vysokoškolského učiliště – Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.

Vystavující umělci: Matej Al-Ali, Jiří Černický, Milena Dopitová, Martin Kolář, Alena Kotzmannová, Jan Krtička, Dominik Lang, Luděk Míšek, Tomáš Moravec, Pavel Mrkus, Jan Stolín, Michaela Thelenová, Benedikt Tolar